Det gode ved ikke at skulle stille sikkerhed ved lånoptagelse